Karácsonyi Nyereményjáték – Legyen Tiéd egy Nordmann Fenyőfa!

Tied lehet a 3 NORDMANN FENYŐFA egyike!
Vegyél részt a nyereményjátékunkon és iratkozz fel a CARISSA MAGAZINRA!

Sorsolás: 2015. december 22.

Játékszabály

Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik MUAMI Kft (Carissa Virág és Ajándék) Facebook Oldalán indított nyereményjátékokra (továbbiakban: ”Játék”) a következők vonatkoznak:

Szervező: MUAMI Kft., 2400 Dunaújváros, Mátyás király út 8. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-008857

A Játék során a Carissa Virág és Ajándék Facebook Oldalán a Carissa Magazinra kell feliratkozni. A posztban ismertetett nyeremény(eke)t a feliratkozók közül az/ok kapja(k), akik  teljesíti(k) a részvételi feltételeket, s aki(ke)t sorsoláson kihúznak. Csak a határidőn belüli feliratkozók kerülnek be a láthatatlan kalapba.

Részvétel a játékban

  • a Carissa Virág és Ajándék Facebook Oldalára feltett posztot lájkolja, kommenteli, illetve feliratkozik a Carissa Magazinra
  • a feliratkozással elfogadja a Játékszabályzato(ka)t és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez
  • a Játék befejezésének napján élő Facebook regisztrációval rendelkezik

A Játékban a valóságnak megfelelő személyes adatokat adhat meg. 

A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t válasz e-mailben értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő munkanap 18 óráig.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes(ek)nek értesítő e-mailen keresztül adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.

Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a tipp e-mailben történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a www.carissa.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook/Twitter bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. Nyertes(ek) a Szervező kérésére ezt aláírásával(ukkal) megerősített nyilatkozatban is elismeri(k). A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatvédelem

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp e-mailben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.
Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően – személyazonosító igazolvány alapján – leellenőrizze.

Adatkezelés Nyilvántartási Szám: NAIH-91929/2015

A Játékos(ok) a Carissa Magazinra történő feliratkozás során a valós nevük és email címük megadásával minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő két naptári évig végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait.

A Játékosok a nyereményjáték végét követően szabadon leíratkozhatnak a Carissa Magazinról illetve kérhetik a személyes adainak a rendszerből történő törtését. A leíratkozásra a minden megkapott e-magazin alján lévő “Leiratkozás” gombra vagy a virág (kukac) carissa (pont) hu címre írva nyílik lehetősége a Játékosoknak.

KAPCSOLAT

NYITVATARTÁS

Shopping Cart
Call Now Button